Print this page

Kontrola i praćenje trudnoće

Pravilan razvoj ploda i adekvatna kontrola moguća je samo ako se žena javi ginekologu još kada planira trudnoću.Potrebna je obaviti kontrolu opšteg zdravstvenog stanja majke pre trudnoće,ginekološki pregled,kolposkopski pregled ,Papanikolau test, pregled dojki. Prevencija nastanka anomalija centralnog nervnog sistema započinje se dva meseca pre začeća. Prevencija mnogih kompikacija u trudnoći,kao što su uginuća ploda,pobačaji,prevremeni porođaji,mogu se u mnogo slučajeva izbeći pravovremenim kontrolama.