Print this page

Namerni prekid trudnoće

               Namerni prekid trudnoće je najmanje prihvatljiv način planiranja porodice.Zbog posledica kriminalnih pobačaja, prekid trudnoće je u Srbiji legalizovan 1969.god.Danas, zakonska osnova za namerni prekid trudnoće je dosta liberalna.Dozvoljava se za trudnoće do navršenih 10 nedelja starosti na usmeni zahtev trudnica starijih od 16 godina.
               Prekidi trudnoće se mogu obavljati u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama i specijalističkim ginekološkim ordinacijama koje poseduju zakonski propisani prostor, kadar i opremu,za šta se izdaje posebna dozvola Ministarstva zdravlja.
               Kada se žena obrati ginekologu sa molbom za prekid trudnoće, lekar je dužan da obavi sledeće procedure :
-utvrdi starost trudnoće
-pribavi nalaze o krvnoj grupi i Rh faktoru i anamnestičke podatke o ranijim bolestima
-utvrdi da li zbog prekida trudnoće može doći do narušavanja zdravlja
-ukaže ženi na opasnosti i posledice prekida trudnoće
Ginekološkim pregledom i ultrazvučnim pregledom utvrđuje se starost trudnoće,a takođe isključuje mogućnost vanmaterične trudnoće.
Postojeće infekcije vagine i grlića materice povećavaju rizik od zapaljenja posle hirurškog prekida trudnoće.Rizik se smanjuje uključivanjem antibiotika pre vršenja prekida trudnoće.

Prekid trudnoće je uglavnom bezbedan postupak, koji je retko praćen ozbiljnim komplikacijama, ukoliko se radi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnog kadra.